You are currently viewing มมส ภูเก็ต ส่งมอผ้าโสร่ง ผ้าปูละหมาด ให้ผู้ต้องขังในเรื่อนจำภูเก็ต

มมส ภูเก็ต ส่งมอผ้าโสร่ง ผ้าปูละหมาด ให้ผู้ต้องขังในเรื่อนจำภูเก็ต

  • Post author:
  • Post last modified:1 กันยายน 2020
  • Post comments:0 Comments

วันที่ 30 กค 63 ที่ผ่านมา ทางมมส ภก ได้จัดส่งมอบผ้าโสร่งและตะละกง ผ้าปูละหมาดพร้อมหนังสือแก่เรือนจำภูเก็ต ตามที่ได้ขอรับบริจาคตามจำนวนที่ต้องการ จากพี่น้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทาง มมส ภก ได้มี โครงการอบรมและจัดตุบะฮฺ(บรรยายธรรม)ประจำเดือนอยู่แล้ว จึงขอบริจาคจากพี่น้องมุสลิมเรา เพื่อให้ทันกับวันออกอีดจึงไปมอบในวันอารอฟะ
โดยการนำจากประธานสาขาภูเก็ต คุณชานนท์ บิลอับดุลลาห์ เเละกรรมการสาขาภก ร่วมกันไปมอบ …. ขอขอบคุณ พี่น้องทุกท่านที่ช่วยกันบริจาคในครั้งนี้ ได้ผ่านลุลวงไปด้วยความปิติยินดีแก่ทุกๆคน

 

 

ใส่ความเห็น