skip to Main Content

มมส ภูเก็ต ส่งมอผ้าโสร่ง ผ้าปูละหมาด ให้ผู้ต้องขังในเรื่อนจำภูเก็ต

วันที่ 30 กค 63 ที่ผ่านมา ทางมมส ภก ได้จัดส่งมอบผ้าโสร่งและตะละกง ผ้าปูละหมาดพร้อมหนังสือแก่เรือนจำภูเก็ต ตามที่ได้ขอรับบริจาคตามจำนวนที่ต้องการ จากพี่น้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทาง มมส ภก ได้มี โครงการอบรมและจัดตุบะฮฺ(บรรยายธรรม)ประจำเดือนอยู่แล้ว จึงขอบริจาคจากพี่น้องมุสลิมเรา เพื่อให้ทันกับวันออกอีดจึงไปมอบในวันอารอฟะ
โดยการนำจากประธานสาขาภูเก็ต คุณชานนท์ บิลอับดุลลาห์ เเละกรรมการสาขาภก ร่วมกันไปมอบ …. ขอขอบคุณ พี่น้องทุกท่านที่ช่วยกันบริจาคในครั้งนี้ ได้ผ่านลุลวงไปด้วยความปิติยินดีแก่ทุกๆคน

 

 

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top