skip to Main Content

มมส. ภูเก็ตเข้าอบรมผู้ต้องขังที่ เรือนจำกลางภูเก็ต

เมื่อวันที่ 1สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต เข้าบรรยายแก่ผู้ต้องขังที่ เรือนจำกลางภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก อ.บับลี อับดุลเราะมาน วิทยกรประจำสถานีไวท์ ชาแนลนราธิวาส เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่พี่น้อง ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้กว่า115คน

Back To Top