You are currently viewing มมส.ภูเก็ตมอบโสร่งและหมวกไว้สำหรับละหมาดแก่พี่น้องในเรือนจำ

มมส.ภูเก็ตมอบโสร่งและหมวกไว้สำหรับละหมาดแก่พี่น้องในเรือนจำ

วันที่ (1สิงหาคม2559) นอกเหนือจากมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต เข้าบรรยายแก่ผู้ต้องขังที่ เรือนจำกลางภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก อ.บับลี อับดุลเราะมาน วิทยากรประจำสถานีไวท์ ชาแนลนราธิวาส เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่พี่น้อง ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้กว่า115คนแล้วนั้น
เรายังได้มอบโสร่งและหมวกไว้สำหรับละหมาดแก่พี่น้องอีกด้วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังและอบรมจริยธรรม ของ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ส่วนกลางอีกด้วย