You are currently viewing มมส.ภก เตรียมกิจกรรมเน้นอิบาดะฮ์แก่พี่น้องโรฮิงญา

มมส.ภก เตรียมกิจกรรมเน้นอิบาดะฮ์แก่พี่น้องโรฮิงญา

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต ประชุมร่วม เอ็นจีโอประจำเดือน เตรียมกิจกรรมเน้นอิบาดะฮฺแก่พี่น้องโรฮิงญา ที่พังงา ในเดือนเราะมะฎอนที่จะมาถึง
310559ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวพังงา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)บ้านบางเนียง จ.พังงา มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมร่วมกับเอ็นจีโอต่างๆ เช่น – องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ศูนย์สังคมพัฒนามูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี(disac)และบ้านพักเด็กและครอบครัวพังงา ได้ร่วมกันประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาที่เอ็นจีโอต่างๆได้หมุนเวียนกันเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับชาวโรฮิงญา ซึ่งหลังจากที่ได้มีการประชุมหลายครั้งที่ผ่านมาทาง บ้านพักเด็กและครอบครัวพังงา ได้ให้ข้อมูลชาวโรฮิงญาเริ่มมีปฏิกิริยาที่ดีขึ้นในการเรียนรู้ต่างๆโดยเฉพาะเด็กๆที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีมากขึ้นและในเดือนที่จะถึงก็จะได้ไปโรงเรียนหลังจากที่ปิดเทอมมาสองเดือน และในที่ประชุมในวันนี้ทางที่ประชุมมีมติให้ทาง มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมแก่ชาวโรฮิงญา สำหรับเดือนเราะมะฎอนที่จะมาถึง ไม่ว่าเป็นการจัดละศิลอดและละหมาดตารอเวี๊ยะร่วมกันอาทิตย์ละครั้ง และการจัดค่ายศาสนธรรมแก่เด็กๆในช่วงของวันอยุดประจำสัปดาห์ เพื่อได้เรียนรู้และฝึกฝนในการถือศิลอดในเดือนเราะมะฎอนและเพื่อขัดเกลาหัวใจให้ใกล้ชิดศาสนาเหมือนกับตอนที่เค้าอยู่ที่รัฐอาระกันอาระกัน
ภาพ/ข่าว ดาริส เส็นธนู
‪#‎ขุนคมคำ‬