You are currently viewing มมส.พังงา เดินหน้าแจกถุงยังชีพ เป็นวันแรก

มมส.พังงา เดินหน้าแจกถุงยังชีพ เป็นวันแรก

วันนี้ มมส.พังงาร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว เดินหน้าแจกถุงยังชีพ เป็นวันแรกโดยมีกำหนดแจ้งทั้งหมด 45 ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างมากจาก COVID-19 ครอบคลุม 5 อำเภอ

   

ใส่ความเห็น