กิจกรรมมูลนิธิ

มมส พังงา ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ 4 อำเภอ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563  มูลนิธิมุสลเพื่อสันติ สาขาพังงา  ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจริงจากโรคโควิค-19 ระบาด ใน 4 อำเภอ  อย่างต่อเนื่อง

    

Comment here