185 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม, Thailand 10240 [email protected]

มมส. ประชุมเตรียมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในต้นปีหน้า 2559

20 ธันวาคม 2015 Abdul Aseem Khuntaddee Comments Off

ทีมงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประชุมเตรียมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในต้นปีหน้า 2559
การละเมิดสิทธิประชาชนทั้ง พุทธ มุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้มีมาอย่างต่อเนื่อง มีองค์กรมากมายที่จะช่วยเหลือพี่น้องในด้านสิทธิต่างๆอยู่บ้างในพื้นที่ ทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเห็นความสำคัญ ความเดือดร้อน การถูกละเมิดด้านมนุษยชนของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ จึงมีกลุ่มผู้คนในพื้นที่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ร่วมมือกันสร้างทีมงานที่มีความตั้งใจ พร้อมที่จะทุ่มเทช่วยเหลือด้านสิทธิต่างๆ ด้วยกฎหมาย และการให้ความรู้ประกบกับหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง พร้อมที่จะสร้างความเป็นธรรมในการช่วยเหลือ
ทั้งนี้มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ หรือ มมส. ได้ขยายสาขาในพื้นที่ชายแดนใต้ให้ครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด ในนาม “มมส. 3 จังหวัด” ให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่า หลังจากมีพี่น้องในพื้นที่เองพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่ ทั้งการถูกละเมิดต่างๆ ตามกระบวนกฎหมาย ผนวกในแนวทางอิสลามในการแก่ไขปัญญาต่างๆ จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทีมงาน มมส. 3 จ. จะต้องประกาศให้คนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกันว่า หลังจากนี้ประชาชนมีที่พึ่งแล้ว เพื่อให้ทุกคนมีอิสรภาพ ไม่โดนละเมิดสิทธิอีกต่อไป
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 (เวลา 9.30 น.) มีการประชุมวาระครั้งที่ 3 ในการเตรียมงาน จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ ทีมงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขานราธิวาส หลักๆในการทำงานคือครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในด้านสิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือปัญหาต่างๆ เช่น การถูกละเมิดด้านสิทธิ จะมีทีมงานด้านกฎหายโดยเฉพาะ ในด้านปัญหาของพี่น้อง และเรื่องอุทกภัย ทีมงานในพื้นที่มีกว่า 50 คน และแบ่งหัวหน้าย่อยในการช่วยเหลือปัญหาในแต่ละจังหวัด
นอกจากนี้การเตรียมตัวเปิดตัวของทีมงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ 3 จังหวัด ในวันที่ 23 มกราคม 2559 ที่จะถึงในงาน สลามชายไทย จัดโดยสถานีโทรทัศไวท์แชนแนล ที่หอประชุมนานาชาติ CC Hall ม.อ.หาดใหญ่ และเปิดตัวอย่างเป็นทางการของทีมงาน มมส. 3 จ. ในวันที่ 30 มกราคม 2559 ที่โรงแรมซีเอสจังหวัดปัตตานี
ภายในงานมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้าร่วมด้วย โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรภาคีที่ทำงานด้านสิทธิในพื้นที่อยู่แล้ว เพื่อสร้างเครือข่าย และสร้างความเข้าใจอันดี โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกันว่า มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขานราธิวาส พร้อมที่จะทำงานขับเคลื่อนและช่วยเหลื่อประชาชนในพื้นที่อีกแรงด้วยความตั้งใจจริง
นายมัรวาน อะห์หมัดบัสลาน ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คนในพื้นที่ 3 จังหวัดไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสิทธิของตนเองและผู้อื่นเท่าที่ควร ดังนั้น การจัดตั้ง มมส.3จังหวัด จึงเป็นกระบอกเสียงหนึ่งให้กับประชาชนในพื้นที่ๆไม่ได้รับความเป็นธรรมในสิทธิต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือด้านอื่นๆในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย พร้อมทั้งเป็นแรงหนุนหลังช่วยเหลือพี่น้องสุดกำลังเท่าที่มี ด้วยความรักและความห่วงใยต่อพี่น้องในพื้นที่ เพราะตนก็เป็นคนในพื้นที่พร้อมทั้งญาติพี่น้องของตนอีกด้วย จึงเข้าอันดีว่าการถูกละเมิดสิทธิต่างๆ คือความไม่เป็นธรรม และสร้างความกังวลใจให้กับคนในสังคมไปโดยปริยาย

‪#‎หนุ่มภาคใต้‬

error: Content is protected !!