You are currently viewing มมส ช่วยเหลือทั้งพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม

มมส ช่วยเหลือทั้งพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม

วันนี้ 30 เมษายน 2563  ทาง มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานภาคอีสาน ลงพื้นที่ อ.สังคม  จังหวัด หนองคาย  เพื่อแจกถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ระบาด  ทั้งพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม  แจกกันอย่างทั่วถึง  และต่อด้วยการส่งมอบการช่วยเหลือพี่น้อง ที่ มัสยิดกูวาติลอิสลาม อุดรธานี…. ทั้งนี้ภาคอีสานยังมีผู้ต้องการความช่วยเหลืออีกมาก แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดของทาง มมส จึงเรียนผู้ศรัทธาและมั่นใจในการทำงานของ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ  ร่วมบริจาค เพื่อานับานุนโครงการนี้ต่อไป…..

 

 

ใส่ความเห็น