You are currently viewing มมส กับค่ายเยาวชนแห่งความหวัง

มมส กับค่ายเยาวชนแห่งความหวัง

  • Post author:
  • Post last modified:1 พฤศจิกายน 2016

จบไปอีกหนึ่งภารกิจ กับ มมส.แผนกดูแล ครอบครัวยากไร้ กับโครงการ จัดค่ายเพื่อเด็กยากไร้ ชื่อ “เยาวชนแห่งความหวัง”มุ่งมั่นพัฒนา และให้ความอบอุ่นแก่เด็กยากไร้รวมถึงเด็กกำพร้า และเด็กที่ครอบครัวแตกแยก นำโดย อ.บุคคอรี ,พี่อัยยูบ,บังอิบรอฮีม และมุสลิมะฮ์อีกหลายท่าน มีกิจกรรมส่งเสริมความดี พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งใช้เวลาทำกิจกรรมเป็นเวลาสามวัน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทางโรงเรียนฯเป็นอย่างมากที่ให้ใช้สถานที่ ขอบคุณน้องๆพี่เลี้ยง และผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่านเรื่องอาหาร ของหวาน ใอศครีม ขออัลเลาะตอบแทนความดีแก่ทุกท่าน

https://www.facebook.com/WhiteNewstv/videos/1183340811748065/