skip to Main Content

ภารกิจเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ประจำวันอังคารที่ 16 กพ.59

ภารกิจเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ประจำวันอังคารที่ 16 กพ.59 เวลา 10.00 น.-11.00 น.
ณ.เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีนำโดย อ.ไฟซอล พุ่มดอกไม้ กับคำนะซีฮัต ที่ฝากไว้ให้พี่น้องของเราได้ร่วมรักสามัคคี ยืนหยัดในความเป็นผู้ศรัทธา
เห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่น้องของเราที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ พี่น้องของเราร้องขอให้เรือนจำได้จัดห้องเพื่ออยู่รวมกันและสถานที่ละหมาดอย่างเหมาะสม

Back To Top