You are currently viewing ภารกิจมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย  1 ก.พ. 60

ภารกิจมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย 1 ก.พ. 60

  • Post author:
  • Post last modified:1 มีนาคม 2017

เมื่อเวลาประมาณ 10:00 น. ของวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สื่อข่าวไวท์นิวส์ได้ลงพื้นที่ ณ โกดังบูลนาวิกกรุ๊ป ร่วมกับมูนิธิอัลค็อยร์เพื่อติดตามการทำงานในขั้นตอนการจัดซื้อและบรรจุภัณฑ์สิ่งอุปโภคบริโภคพื้นฐานที่จะนำไปส่งมอบให้ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียโดยมีรายละเอียดดังนี้

แป้งสำหรับทำขนมปัง 3 คันรถบรรทุก คันละ 25 ตัน จะถูกแจกจ่ายไปยังโรงงานขนมปังในซีเรียซึ่งทำขนมปังแจกจ่ายผู้ลี้ภัยทุกวันและใช้แป้งวันละ 2 ตันสำหรับขนมปัง 10 แผ่น/ครอบครัวผู้ลี้ภัยในการดูแลของมูลนิธิ

ส่วนรถอีก 4 คันจะขนกล่องบรรเทาทุกข์ทั้งสิ่งอุปโภคและบริโภคพื้นฐาน โดยในหนึ่งกล่องอุปโภคประกอบด้วย สบู่ ยาสระผมสำหรับเด็ก ยาสระผมสำหรับผู้ใหญ่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ำยาล้างจาน ฟองน้ำล้างจาน และผงซักฟอก

ส่วนในหนึ่งกล่องสำหรับบริโภคประกอบด้วย ข้าวสาร ข้าวสาลี เส้นมักโรนี ถั่ว ถั่วแดง น้ำมัน เกลือ วุ้นเส้น มะเขือเทศกระป๋อง เนย และขนมหวาน

ผู้สื่อข่าวไนท์นิวส์ได้ตรวจดูขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ร่วมกับทีมงานของมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ของชิ้นแรกจนถึงชิ้นสุดท้าย ตลอดจนขั้นตอนการปิดผนึกกล่องก่อนจะทยอยขนขึ้นรถบรรทุก ยกเว้นบางส่วนที่เสร็จสิ้นขั้นตอนไปแล้วในช่วงเช้าก่อนทีมงานจะมาถึง

หลังจากนี้ทางมูลนิธิจะส่งเอกสารไปยังสภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกีเพื่อขออนุมัติเดินทางเข้าส่งมอบความช่วยเหลือในประเทศซีเรียซึ่งระยะเวลาของการอนุมัติเอกสารอยู่ระหว่าง 3-4 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วชัยคฺอบูษาบิต อัลหะมะวี ผู้อำนวยการมูลนิธิอัลค็อยร์จะเดินทางพร้อมขบวนรถเข้าไปยังประเทศซีเรียเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือยังค่ายผู้ลี้ภัยในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีการบันทึกภาพหรือวิดิโอเป็นหลักฐานประกอบการทำงานก่อนจะส่งต่อให้มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและผู้สื่อข่าวไวท์นิวส์เพื่อรายงานความคืบหน้าภารกิจต่อไป

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สื่อข่าวไวท์นิวส์จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนและพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่อยู่ในเมืองร็อยหานียะฮฺพร้อมนำกล่องยังชีพไปแจกจ่าย 30 ครอบครัว อินชาอัลลอฮฺ

อับดุลฟัตตาหฺ ยิดนรดิน
รายงานจากเมืองร็อยหานียะฮฺ จังหวัดฮาไตย ประเทศตุรกี