You are currently viewing พี่น้องกันไม่ทอดทิ้งกัน

พี่น้องกันไม่ทอดทิ้งกัน

  • Post author:
  • Post last modified:2 พฤษภาคม 2017

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ต นำโดยประธานอับดุลลอฮ์ อับดุลลาห์และคุณดนัย ดาดา อาสามูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเนื้อวัวแก่เด็กกำพร้า คนยากไร้ คนพิการ ในพื้นที่ กมลา บางเทา บางโจว และบ้านกะหลิม เนื่องจากมีพี่น้องบริจาคเนื้อวัวผ่านคุณดนัย ดาดา มาให้ 35 ชุด กว่า70 กิโลกรัม เพื่อส่งต่อความห่วงใยแก่พี่น้อง