ฝ่ายกฎหมายมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ยื่นหนังสือทำความเข้าใจถึงบรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

24 กันยายน2558 ทางฝ่ายกฎหมายมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงบรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ณ สำงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยทางบรรณาธิการบริหารของไทยรัฐ น้อมรับความผิดพลาดดังที่เกิดขึ้น ด้วยการรับผิดชอบเขียนข่าวเเก้ไขให้ถูกต้อง ตามหลักการอิสลามต่อไป โดยได้สั่งให้ฝ่ายข่าวที่รับผิดชอบเขียนข่าวทันทีในวันนี้ ซึ่งทางไทยรัฐชี้เเจงว่าระบบการเขียนข่าวนั้นจะทำการเขียนล่วงหน้าก่อนวันจำหน่ายหนึ่งวัน เพราะฉนั้น ข่าวที่จะออกในหนังสือพิมพ์ก็จะเป็น ฉบับวันเสาร์ที่26 กันยายนนี ้โดยจะลงในหน้าสองตามที่เคยลงในเนื้อหาเดิม เเละเช่นเคยได้มอบหนังสือความจริงที่ยิ่งใหญ่ให้ทางไทยรัฐไปจำนวนหนึ่งเพื่อการทำความเข้าใจอิสลามที่มากขึ้น