You are currently viewing ผลงานของเงินบริจาคของพี่น้องชาวไทยผ่านมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

ผลงานของเงินบริจาคของพี่น้องชาวไทยผ่านมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

  • Post author:
  • Post last modified:1 มีนาคม 2017

ศูนย์การแพทย์ฮัยฟา ในฉนวนกาซ่า ปาเลสไตน์ ส่งรายงานแจ้งความคืบหน้าให้กับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ซึ่งประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมขอบคุณพี่น้องชาวไทย

ศูนย์การแพทย์การกุศลฮัยฟา ที่ตั้งอยู่ในฉนวนกาซ่า ปาเลสไตน์ ส่งรายงานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ฆ่าเชื้อให้แก่เชคริฎอ อะหมัดสมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โครงการนี้ได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องมุสลิมชาวไทยที่บริจาคเงินผ่าน มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและสถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนลในช่วงเดือนธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 25,000 ดอลลาร์ หรือราว 882,711 บาท ให้กับศูนย์ฯ
โดยโครงการก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นโครงการจัดซื้อกล้องส่องท่อไตและกระเพาะปัสสาวะให้กับศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งในครั้งนั้นได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากพี่น้องมุสลิมชาวไทย ผ่านทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ และสถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,232 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 718,000 บาท เพื่อช่วยในการตรวจรักษาชาวปาเลสไตน์ที่มาใช้บริการที่ศูนย์การแพทย์แห่งนี้ ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการมากถึง 4,000 ครั้งต่อเดือน
รายงานที่ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์การกุศลฮัยฟา ส่งมานั้นเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ ขณะนี้โครงการได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางศูนย์การแพทย์ฯได้ฝากขอบคุณทุกการช่วยเหลือที่มาจากน้ำใจพี่น้องชาวไทย
#อิบนุญะม้าล