185 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม, Thailand 10240 [email protected]

ประมวลภาพ โครงการ มอบเนื้อกุรบานอัลฮุฎหิยะฮฺ ฮ.ฅ 1441

6 สิงหาคม 2020 M4P Staff 0 Comments

สุขสันต์วัน อีดิลอัฎฮา ฮิจเราะห์ 1441 (2563)  รายงานผล ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการ มอบเนื้อกุรบานอัลฮุฎหิยะฮฺ ฮ.ฅ 1441 ของ  มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ทั่วประเทศ สำเร็จ ลุลวงไปด้วยความเรียบร้อย ทุกประการ ทั้งนี้ ขอพระองค์ทรงตอบรับการงานของพี่น้องทุกท่าน ที่ได้มอบหมายความไว้วางใจ ให้ทำอิบาดะห์อันประเสริฐนี้แทนมุสลิมไทยทั่วประเทศ และได้รับความสุขสันต์กันถ้วนหน้า ท้ายสุดนี้ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ จะสานต่อกิจกรรมนี้เรื่อยไปทุกปีๆ ต่อไป  อินชาลอฮ

… ญาซากุมมุลอฮูฆอยรอน

 

error: Content is protected !!