skip to Main Content
ประมวลภาพลงพื้นที่ น้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี

ประมวลภาพลงพื้นที่ น้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี

วันนี้ มมส กับภาระกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัด สุราษฎร์ธานี วันนี้ ได้เสร็จสมบูรณ์ ตามแผนงานที่ได้วางไว้ด้วยการช่วยเหลือจากอัลลอฮ  ภาระกิจเร่งด่วน ให้ความช่วยเหลือ ทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เป็นคณะแรกๆ เสมอ ในการส่งต่อข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งนี้ เงินบริจาคของพี่น้อง ที่ยังมอบความไว้วางใจ ในความโปร่งใส  ทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ จะรักษา ความไว้วางใจจากสังคม ที่ให้เราดูแล ต่อไป อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด

#มมส

#น้ำท่วม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 

ใส่ความเห็น

Back To Top