skip to Main Content

ประธานสั่งเร่งด่วน ซ่อมแซมบ้าน โดย มมส กระบี่

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ทาง มมส.กระบี่ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จากท่านประธานมมส.สนง.ใหญ่ โดย ท่านเชค ริฎอ อะหมัด สะมะดี  ให้ซ่อมแซมบ้านที่ไม่มีประตูหน้าต่าง ของนางลีม้า บุตรหมัน เลขที่46ม.2 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  ขณะนี้ได้ซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ขออัลลอฮตอบแทนความดีงามในครั้งนี้ให้แก่ท่าน ด้วย อามีน

 

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top