You are currently viewing ประธานกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติภูเก็ตเผยยอดขายหนังวัวกุรบานทะลุเป้า

ประธานกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติภูเก็ตเผยยอดขายหนังวัวกุรบานทะลุเป้า

ผลตอบรับดีทุกปี ประธานกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติภูเก็ตเผยยอดขายหนังวัวกุรบานทะลุเป้า เตรียมขับเคลื่อนงานศาสนาต่อเนื่อง
อาจารย์อับดุลลอฮ์ อับดุลล่าห์ ประธานกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ ภูเก็ต แจงความคืบหน้าโครงการรับบริจาคหนังวัวกุรบาน ฮ.ศ.1436 ว่าปีนี้กลุ่มออกไปเก็บหนังวัวกุรบานได้จำนวน 90 ตัวรวม 90 ผืน 2,000 กิโลกรัม นำมาคัดแยกหนังวัวที่ใช้ได้จริง มีประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ นำไปขายได้เงิน 27,000 บาท เนื่องจากปีนี้ราคารับซื้อค่อนข้างต่ำลงคือ 20 บาทต่อกิโลกรัม แตกต่างจากปีที่แล้ว ราคาอยู่ที่ 30 บาทต่อกิโลกรัมโครงการรับบริจาคหนัววัวกรุบาน 1436 ทีจัดขึ้นในปีนี้ได้รับการตอบรับจากพี่น้อง ใน ภูเก็ต พังงาและกระบี่ เป็นอย่างดี เงินที่ได้ในครั้งนี้ กลุ่มจะนำไปดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ขับเคลื่อนองค์กรศาสนา เช่นดูแลเด็กกำพร้าผู้ยากไร้ ดูแลชาวโรฮิงญา ดะวะฮ์เผยแพร่ศาสนา ทั้งนี้กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติภูเก็ต ขอขอบคุณพื่น้องที่สนับสนุนมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง