You are currently viewing ปธ.กลุ่มมุสลิมระนองยันสถานีวิทยุเผยแพร่ศาสนาต้านยาเสพติด

ปธ.กลุ่มมุสลิมระนองยันสถานีวิทยุเผยแพร่ศาสนาต้านยาเสพติด

  • Post author:
  • Post last modified:5 กุมภาพันธ์ 2015

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ กสทช.เขต 13 จังหวัดระนอง ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมสถานีวิทยุกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติสาขาระนอง ที่บ้านเลขที่ 79/14-15 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง ทั้งสถานีวิทยุดังกล่าวมีเนื้อหาในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนา เชิญชวนทำความดี ต่อต้านยาเสพติด และยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนมุสลิมในระนองเพื่อการระดมความช่วยเหลือให้กับ เด็กกำพร้า และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ แม้ว่าจะไม่สามารถออกอากาศทางวิทยุได้เนื่องอยู่ระหว่างดำเนินคดี แต่กิจกรรมทางสังคมทางกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติสาขาระนองยังคงดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับ ผลกระทบในจังหวัด และล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ก็ได้ลงพื้นที่มอบทุนให้กับเด็กกำพร้าอีกด้วย

ทั้งนี้จากการปิดวิทยุชุมชนดังกล่าวทำให้ชาวมุสลิมจังหวัดระนองรู้สึก เสียใจ และเสียดายต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะสถานีวิทยุดังกล่าวเป็นของชุมชนที่ช่วยกันระดมทุนเพื่อช่วยกันจัดตั้ง ขึ้นมาใช้ในกิจกรรมของชุมชน และพยายามยื่นขออนุญาตเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ถูก ต้องตามกฏหมาย แต่กฏหมายปัจจุบันยังไม่เปิดช่องให้มีการดำเนินการได้ จึงทำให้ชุมชนเห็นว่าต้องดำเนินการไปก่อนเนื่องจากปัญหาสังคม และปัญหายาเสพติดในชุมชนรุนแรงขึ้น และจำเป็นต้องใช้ศาสนาเข้ามาช่วยในการขัดเกลาเป็นเกราะป้องกันชุมชนให้พ้น จากภัยเหล่านั้น จึงทำให้หลังจากเจ้าหน้าที่กับจับกุมและปิดสถานีวิทยุดังกล่าวแล้ว ชาวบ้านได้ร่วมกันระดมเงินเพื่อใช้ในการเสียค่าปรับตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ในกรณีดังกล่าว และวอนขอให้เจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องเร่งรัดในการออกระเบียบให้ชุมชนสามารถยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง วิทยุชุมชนได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายต่อไป

นายสุระเชษฐ์ ประสงค์ผล ประธานกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ สาขาระนอง กล่าวว่า จากการดำเนินการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ ทำให้ผู้สื่อข่าวของเครือเนชั่นในจ.ระนอง ชื่อนายบุญเลื่อน พรหมประทานกุล ได้เขียนข่าวที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จริง อันเนื่องจากมิได้อยู่ในเหตุการณ์ จึงขอแก้ไขข่าวดังนี้

1. การจับกุมมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กสทช.ระนองเท่านั้น มิได้มีหน่วยงานทหารเข้าร่วมตามที่เสนอข่าว

2. การใช้วิทยุชุมชนมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข้างต้น เพื่อสังคม มิได้นำไปปลุกระดมมวลชนแต่อย่างใด คลาดเคลื่อนตามที่เสนอข่าว

3. วันที่มีการเสนอข่าว นายสุระเชษฐ์ ประสงค์ผล มิได้ถูกจับกุมตามข่าวที่เสนอ แต่อยู่ในพื้นที่บ้านห้วยปลิง กำลังนำเงินของพี่น้องมอบให้กับครอบครัวเด็กกำพร้า จ.ระนอง โดยผ่านทางผู้ประสานงานในพืนที่

ทางกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ สาขาระนอง ต้องขอขอบคุณผู้สื่อข่าว ที่มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อข่าวที่นำเสนอที่มีความผิดพลาด และได้แก้ไขให้ถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริง สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิด คลาดเคลื่อน แต่ทุกคนต่างก็หวังดีต่อสังคม