You are currently viewing น้ำใจจากพี่น้องชาวไทยสู่ชาวซีเรีย

น้ำใจจากพี่น้องชาวไทยสู่ชาวซีเรีย

  • Post author:
  • Post last modified:1 มีนาคม 2017

คืบหน้าอีกโครงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวซีเรีย ของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ นำน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยสู่ชาวซีเรียเมื่อเวลา 07:25 น. ของวันอังคารที่ 31 ม.ค. 2560 ตามเวลาในประเทศตุรกี ผู้สื่อข่าวไวท์แชนแนลออกเดินทางต่อจากสนามบินในนครอิสตันบูลไปยังจังหวัดฮาไตยทางตอนใต้ของตุรกีด้วยเที่ยวบิน TK2252 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งก่อนถึงที่หมายจากนั้นผู้สื่อข่าวของเราได้เดินทางโดยรถยนต์ร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการมูลนิธิอัลค็อยร์อัลอิฆอษียะฮฺ ไปยังบริษัทบูลานิกกรุ๊ป เพื่อพูดคุยรายละเอียดของสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ทางบริษัทจะจัดหาให้ภายใต้งบประมาณ 122,000 ดอลลาร์ที่มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติได้โอนมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นจะใช้รถบรรทุก 6-7 คันขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งในประเทศซีเรีย ในจำนวนนั้น 3 คันจะบรรทุกแป้งสำหรับทำขนมปังคันละ 25 ตัน ส่วนอีก 3-4 คันจะบรรทุกกล่องยังชีพที่ประกอบด้วยสิ่งอุปโภคบริโภคพื้นฐาน เช่น ข้าวสาร น้ำมัน สบู่ ผงซักฟอก กรรไกรตัดเล็บ ฯลฯจากนั้นเวลาประมาณ 10:00 น. ผู้สื่อข่าวไวท์ฯ ได้เดินทางไปยังสำนักงานของมูลนิธิอัลค็อยร์เพื่อพบปะทีมงานและเยี่ยมชมการทำงานในด้านต่างๆ ของมูลนิธิทั้งในตุรกีและซีเรียในวันพุธที่ 1 ก.พ. 2560 ทีมงานมูลนิธิอัลค็อยร์จะเดินทางไปยังบูลานิกกรุ๊ปอีกครั้งเพื่อตรวจสอบสิ่งของบรรเทาทุกข์หลังการบรรจุลงกล่องตามรายละเอียดข้างกล่อง จากนั้นขบวนรถจะออกเดินทางไปยังชายแดนตุรกี-ซีเรีย ซึ่งอาจต้องจอดรถที่นั่นนานหลายวันจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ และสถานการณ์ในซีเรียอำนวยต่อการเดินทางเข้าไปเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือ นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวไวท์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิอัลค็อยร์ส่วนหนึ่งจะนำกล่องยังชีพประมาณ 50 กล่องไปแจกจ่ายให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่อยู่ในตุรกีด้วย พร้อมพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ลี้ภัยที่จำต้องจากแผ่นดินของตนมาเนื่องจากสงครามกลางเมืองในประเทศซีเรียที่ยืดเยื้อกินเวลากว่า 5 ปี คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 5 แสนราย และต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นอีกกว่า 5 ล้านคนปราชญ์ ยิดนรดินรายงานจากเมืองร็อยฮานียะฮฺ จังหวัดฮาไตย ประเทศตุรกี

Posted by White news on Tuesday, January 31, 2017

คืบหน้าอีกโครงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวซีเรีย ของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ นำน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยสู่ชาวซีเรีย
เมื่อเวลา 07:25 น. ของวันอังคารที่ 31 ม.ค. 2560 ตามเวลาในประเทศตุรกี ผู้สื่อข่าวไวท์แชนแนลออกเดินทางต่อจากสนามบินในนครอิสตันบูลไปยังจังหวัดฮาไตยทางตอนใต้ของตุรกีด้วยเที่ยวบิน TK2252 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งก่อนถึงที่หมาย

จากนั้นผู้สื่อข่าวของเราได้เดินทางโดยรถยนต์ร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการมูลนิธิอัลค็อยร์อัลอิฆอษียะฮฺ ไปยังบริษัทบูลานิกกรุ๊ป เพื่อพูดคุยรายละเอียดของสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ทางบริษัทจะจัดหาให้ภายใต้งบประมาณ 122,000 ดอลลาร์ที่มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติได้โอนมาก่อนหน้านี้

เบื้องต้นจะใช้รถบรรทุก 6-7 คันขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งในประเทศซีเรีย ในจำนวนนั้น 3 คันจะบรรทุกแป้งสำหรับทำขนมปังคันละ 25 ตัน ส่วนอีก 3-4 คันจะบรรทุกกล่องยังชีพที่ประกอบด้วยสิ่งอุปโภคบริโภคพื้นฐาน เช่น ข้าวสาร น้ำมัน สบู่ ผงซักฟอก กรรไกรตัดเล็บ ฯลฯ

จากนั้นเวลาประมาณ 10:00 น. ผู้สื่อข่าวไวท์ฯ ได้เดินทางไปยังสำนักงานของมูลนิธิอัลค็อยร์เพื่อพบปะทีมงานและเยี่ยมชมการทำงานในด้านต่างๆ ของมูลนิธิทั้งในตุรกีและซีเรีย

ในวันพุธที่ 1 ก.พ. 2560 ทีมงานมูลนิธิอัลค็อยร์จะเดินทางไปยังบูลานิกกรุ๊ปอีกครั้งเพื่อตรวจสอบสิ่งของบรรเทาทุกข์หลังการบรรจุลงกล่องตามรายละเอียดข้างกล่อง จากนั้นขบวนรถจะออกเดินทางไปยังชายแดนตุรกี-ซีเรีย ซึ่งอาจต้องจอดรถที่นั่นนานหลายวันจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ และสถานการณ์ในซีเรียอำนวยต่อการเดินทางเข้าไปเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือ

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวไวท์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิอัลค็อยร์ส่วนหนึ่งจะนำกล่องยังชีพประมาณ 50 กล่องไปแจกจ่ายให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่อยู่ในตุรกีด้วย พร้อมพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ลี้ภัยที่จำต้องจากแผ่นดินของตนมาเนื่องจากสงครามกลางเมืองในประเทศซีเรียที่ยืดเยื้อกินเวลากว่า 5 ปี คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 5 แสนราย และต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นอีกกว่า 5 ล้านคน

ปราชญ์ ยิดนรดิน
รายงานจากเมืองร็อยฮานียะฮฺ จังหวัดฮาไตย ประเทศตุรกี