You are currently viewing เรือนจำพิเศษกรุงเทพเชิญทีมงานเยี่ยมเยือนเรือนจำเข้าสำรวจและกำหนดพื้นที่ละหมาดในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพเชิญทีมงานเยี่ยมเยือนเรือนจำเข้าสำรวจและกำหนดพื้นที่ละหมาดในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

  • Post author:
  • Post last modified:7 มกราคม 2017

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.ทีมงานโครงการเยี่ยมเยือนเรือนและอบรมจริยธรรม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
นำโดย อ.ไฟซอล พุ่มดอกไม้มีความปลาบปลื้มใจอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจากท่านผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้เข้าพบคารวะและเข้าสำรวจและกำหนดพื้นที่ละหมาดในแดนผู้ต้องขังจำนวน 8 แดน ซึ่งพบว่าแต่ละแดน ได้รับอนุญาตและเอื้อเฟื้อสถานที่ใช้จัดเป็นที่ละหมาดสำหรับผู้ต้องขังมุสลิมอย่างเหมาะสม และในอนาคตอาจมีการปรับปรุงให้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
ในโอกาสเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่เรือนจำได้พาเข้าเยี่ยมชมแดนสูทธรรม(ฝ่ายโภชนาการ)ฮาลาล ซึ่งทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการให้ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักจุฬาราชมนตรี เข้าตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานฮาลาลสำหรับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล ก็นับว่าเป็นเรือนจำแห่งแรกที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล จากฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักจุฬาราชมนตรี
สำหรับในส่วนของฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจนั้น ได้ขอความร่วมมือและมอบนโยบายให้กับทีมงานโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรมในการจัดการอบรมจริยธรรมอิสลามแบบต่อเนื่องกำหนดเป็นหลักสูตรตลอดปี 2560 โดยได้กำหนดเนื้อหาวิชาไว้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้และการศึกษาของผู้ต้องขังมุสลิม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์กับผู้ต้องขังโดยตรงและเพื่อเป็นหลักสูตรต้นแบบสำหรับเรือนจำอื่นๆ ต่อไป
ในนามของทีมงานโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
• ท่านผู้บัญชาการเรือนจำ
• เจ้าหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
• เจ้าหน้าที่ประจำแดน
• ผู้ช่วยเหลือและหัวหน้าผู้ต้องขังมุสลิม

ที่อำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้มีการพัฒนาในส่วนของการอบรมจริยธรรมอิสลามแก่ผู้ต้องขังมุสลิมและความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป
——————-
ทีมงานโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม