You are currently viewing ตัวแทน มมส.-ไวท์ชาแนลไปอุมเราะฮฺกษัตริย์ซัลมาน

ตัวแทน มมส.-ไวท์ชาแนลไปอุมเราะฮฺกษัตริย์ซัลมาน

ทนายฮานีฟ ตัวแทนมมส.และตัวแทนไวท์ชาแนลได้รับคัดเลือกประกอบพิธีอุมเราะห์ ในนามราชอาคันตุกะ

วันที่3/6/2558 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครทนายฮานีฟ หยงสตาร์เลขาธิการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ นายอับดุลอาซีม ขุนธาตุดีผู้สื่อข่าวไวท์ชาแนล ได้รับคัดเลือกจากสถานทูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ให้เป็นตัวแทนของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไวท์ชาแนล WHITECHANNEL เนื่องด้วยจากผลงานของทั้ง 2 องค์กร อันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมทั้งในและนอกประเทศ จึงได้รับคัดเลือกประกอบพิธีอุมเราะห์ ในนามราชอาคันตุกะ สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลลาซีซ องค์พิทักษ์แห่งสองมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ กำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่ 16 ชะบาน 1436( 3 มิถุนายน 2558 ) ถึงวันที่ 28 ชะบาน 1436(15มิถุนายน2558)
‪#‎ขุนคมคำ‬