185 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม, Thailand 10240 [email protected]

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้าและยากไร้

21 ธันวาคม 2016 Imron M4Peace Comments Off

กอ.รมน.จ.รน. ร่วมกับ มมส.รน. จัดประชุมโครงการช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้าที่ยากไร้
มติที่ประชุมได้ข้อสรุป จะนำครอบครัวเด็กกำพร้าทั้งหมดประมาณ 80 ครอบครัว เข้าร่วมอบรมโครงการทำปศุสัตว์
ที่จะจัดอบรมโดยกอ.รมน.จ. รน. ให้มีวิทยากรมาอบรมการทำปศุสัตว์เลี้ยงไก่(ไข่)หรือแพะ เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับครอบครัวเด็กกำพร้า
เมื่อเข้ารับฟังการอบรมจากวิทยกรเสร็จแล้ว จะมีการเปิดลงทะเบียนผู้สนใจประกอบอาชีพเลี้ยงไก่หรือแพะ ตามที่แต่ละคนสนใจและถนัด
จากนั้น จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันในแต่ละชุมชน เพื่อลงพื้นที่สำรวจครอบครัวที่ต้องการทำปศุสัตว์ในโครงการ เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการอนุมัติเป็นรายครอบครัว และดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการต่อไป
ขณะนี้ได้แจ้งไปยังกอ.รมน.จ.รน. แล้ว รอแจ้งวันเพื่อรับการอบรมและลงทะเบียนตามขั้นตอนต่อไป

error: Content is protected !!