ชีอะห์ขยายพื้นที่จ.สตูล เชิญชวนแสวงบุญประเทศอิหร่าน

สมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะฮฺลุลบัยตฺและศ่อฮาบะฮฺ พบป้ายเชิญชวนติดที่ท่าเรือตำมะลัง หวั่น มุสลิมในพื้นที่ และมุสลิมใหม่ไม่เข้าใจหลงเชื่อเดินทางร่วม อ.ซาการียา สุขจันทร์ ประธานสมาพันธ์ฯจี้ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้า ให้ความรู้ประชาชนด่วน
อ.ซาการียา กล่าวว่า มีมุสลิมใหม่ท่านหนึ่งมาปรึกษาตนว่า มีกลุ่มมุสลิมเชิญชวนไปทำฮัจญ์ และอุมเราะห์ประเทศอิหร่าน จะไปดีไหม ตนจึงแจ้งทันทีว่าทำฮัจญ์และอุมเราะห์ในอิหร่านไม่มีในศาสนาอิสลาม ห้ามไปเด็ดขาดและกลุ่มที่มาชวนก็มิได้เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมแต่อย่างใด เป็นเพียงลัทธิหนึ่งที่แฝงตัวในคราบมุสลิม คอยหรอกลวงให้มุสลิมหลงจากทางที่ถูกต้องเท่านั้น

‪#‎ขุนคมคำ‬