You are currently viewing ชาวโรฮิงญาใต้และอีสาน ขอบคุณมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติที่แจกจ่ายเนื้อกุรบานให้ทุกปี

ชาวโรฮิงญาใต้และอีสาน ขอบคุณมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติที่แจกจ่ายเนื้อกุรบานให้ทุกปี

นายอับดุลกาลาม ตัวแทนมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ รายงานความคืบหน้าการแจกเนื้อวัวกรุบานแก่ชาวโรฮิงญา ในโครงการวัวกรุบานของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติร่วมกับสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ ว่า หลังจากที่เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ อนุมัติวัวกุรบานให้แก่ชาวโรฮิงญา 2 ตัว คือที่จังหวัดสงขลาและภาคอีสาน(หนองคาย) โดยจังหวัดสงขลานั้นเชือดวัว 1 ตัว ได้เนื้อประมาณ 100 กิโลกรัม นำแจกจ่ายชาวโรฮิงญาในจังหวัดสงขลา และจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงประมาณ 50 คน คนละ 2 กิโลกรัม ส่วนภาคอีสานอีก 1 ตัว เชือดที่จังหวัดหนองคาย ได้เนื้อประมาณกว่า 100 กิโลกรัมเช่นกัน นำแจกจ่ายให้ชาวโรฮิงญาที่ถูกดำเนินคดีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในตม.หนองคาย 60 กว่าคน และที่จังหวัดขอนแก่นอีกประมาณ 50 กว่าคน

ทั้งนี้ชาวโรฮิงญาที่ได้รับเนื้อกุรบานยังฝากคำขอบคุณแก่เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานมูลนิธิฯ ตลอดจนทีมงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติทุกคน ที่ไม่เคยทอดทิ้งชาวโรฮิงญาและแจกจ่ายเนื้อกุรบานให้ตลอดทุกปีมคำ

#ขุนคมคำ