You are currently viewing การประชุมวิสามัญ สาขาครั้งที่ 1/2563

การประชุมวิสามัญ สาขาครั้งที่ 1/2563

  • Post author:
  • Post last modified:11 สิงหาคม 2020
  • Post comments:0 Comments

“บิสมิลละฮ์ฯ”

           เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้มีการจัดประชุมวิสามัญ สาขา ประจำปีครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมร้านอาหารครัวระเบียบ นำโดยประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เชค ริฎอ อะหมัด สะมะดี  และ เจ้าภาพจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ นำโดย มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขากระบี่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพบปะ ทุกสาขา และ ทุกโครงการ ของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สรปุผลงานที่ผ่านมา ของไตรมาส หลังจากติดปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด 19 ระบาด และเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค์ในการทำงาน ต่อไป ทั้งนี้ประธานมูลนิธิ เชค ริฎอ อะหมัด สะมะดี  ได้ให้แนวทางการทำงานที่ชัดเจน โดยเน้นผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ พร้อมกับให้กำลังใจ กับคณะทำงานทุกสาขา ทุกโครงการ ทั่วประเทศ และได้ย้ำถึงความสำคัญอีก 1 โครงการที่ทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้ดำริสให้เร่งด่วนในการทำ คือ ” โครงการสร้างศูนย์นิวมูน เพื่อพัฒนาเยาวชน ” เป็นโครงการแห่งทศวรรษ ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ในระดับประเทศ

และทั้งนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่ทางประธานได้ดำริส ให้พัฒนาฟังค์ชั่นการทำงานขององค์กร ให้ทันสมัยเข้าถึงพี่น้องได้สะดวกและรวดเร็ว อีกด้วย

ทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งในเดือนธันวาคม 2563  ฝากพี่น้องทุกท่านร่วมขอดุอาฮให้องค์กรที่มีประโยชน์นี้ ได้รับใช้สังคมต่อไป เพื่อแสวงหาความพอพระทัยจากเอกองค์อัลลอฮ (ซ.บ)  ร่วมกัน

#มมส

#อัลญามาอ่ะ

#ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

#เราจะพบกันอีก อินชาลอฮ

 

 

ใส่ความเห็น