Breaking News
Home » กิจกรรมมูลนิธิ (page 13)

กิจกรรมมูลนิธิ

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติจัดงานเพื่อโรฮิงญา

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติจัดงานเพื่อชาวโรฮิงญา จัดตั้งชมรมโรฮิงญาแห่งประเทศไทยพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กมูลนิธิศูนย์กลางแห่งประเทศไทย มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเชิญชาวโรฮิงญาจากทั่วไปประเทศไทยให้ร่วมตัวเพื่อ จัดตั้งชมรมโรฮิงญาแห่งประเทศไทย ในงานมีชาวโรฮิงญาจากทั่วประเทศไทยมาเข้าร่วมกว่า 200 คน ทั้งหมดมาจาก 34 จังหวัด เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ กล่าวเปิดงาน พร้อมชี้แจงจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมแนะนำชาวโรฮิงญาว่า เราจะต้องไม่เชื่อคนง่าย และจะต้องไม่หวังที่จะพึ่งพาผู้อื่นเพียงอย่างเดียว การเลือกตั้งเริ่มจากการแต่งตั้งตัวแทนของ แต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ... Read More »

ภารกิจสีขาว : พรรคเพื่อสันติ (17 ส.ค.56)

ภารกิจสีขาว : พรรคเพื่อสันติ (17 ส.ค.56) Read More »

เปิดตัวพรรค “เพื่อสันติ” อย่างเป็นทางการ

นายปราโมทย์ สมะดี หัวหน้าพรรค นายฮานีฟ หยงสตาร์ เลขาธิการพรรค และ นายสันติ โสณะมิตต์ โฆษกพรรคเพื่อสันติ แถลงว่าเป็นเพราะบ้านเมืองมีปัญหาทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากกฎหมายที่ขาดความชัดเจน และการบังคับใช้ที่ไร้ประสิทธิภาพ แม้จะมีภาคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมแต่ก็ไม่ประสบความ สำเร็จเพราะภาครัฐไม่ให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ อีกเหตุผลหนึ่งที่ก่อตั้งพรรค เป็นเพราะเกิดความไม่เป็นธรรมกับชาวมุสลิม จึงจำเป็นต้องยกระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง จัดตั้งพรรคให้เป็นกระบอกเสียงของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเปิดรับคนทุกศาสนา และ ภารกิจสำคัญ คือ สร้างพรรคให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความมั่นคง มีคุณธรรม ... Read More »