Breaking News
Home » 2016 » December

Monthly Archives: December 2016

น้ำใจทั่วไทย ซ่อมแล้วบ้านเด็กกำพร้า 5 คนที่ จ.ระนอง

จากกรณีที่ได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ เรื่องขอเชิญร่วมบริจาคซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้านครอบครัวเด็กกำพร้า 5 คน บ้านเกาะเหลา อ.เมือง จ.ระนอง โดยนายสุระเชษฐ์ ประสงค์ผล ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาระนองและทีมงานระนอง ตั้งงบประมาณเบื้องต้นไว้ 20,000 บาท ปัจจุบันมีผู้ร่วมบริจาค ทั้งมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า หน่วยงานราชการและบุคคลทั่ว ไปจำนวน 52,000 บาท จึงได้เริ่มดำเนินการซ่อมแซมบ้านทันที เพื่อน้องๆจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันกับครอบครัวอีกครั้ง 15/12/59 อัพเดท การช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้า 5 คน บ้านเกาะเหลา 1. ตอนนี้แม่ได้อยู่กับน้องสาวที่บ้านท่าฉาง ... Read More »

มมส สาขาระนอง มอบทุนการศึกษา

งานมอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้า เด็กยากจน คนพิการ จ.ระนอง วันที่ 11 ธ.ค.59 ณ ห้องประชุม อบจ.ระนอง รายละเอียดการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากจน คนพิการ วันที่ 11 ธ.ค.59 ณ ห้องประชุมอบจ.ระนอง 1. ผู้พิการ 7 คน ๆละ 500 บาท 2. เด็กยากจน 8 คนๆ ละ ... Read More »

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้าและยากไร้

กอ.รมน.จ.รน. ร่วมกับ มมส.รน. จัดประชุมโครงการช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้าที่ยากไร้ มติที่ประชุมได้ข้อสรุป จะนำครอบครัวเด็กกำพร้าทั้งหมดประมาณ 80 ครอบครัว เข้าร่วมอบรมโครงการทำปศุสัตว์ ที่จะจัดอบรมโดยกอ.รมน.จ. รน. ให้มีวิทยากรมาอบรมการทำปศุสัตว์เลี้ยงไก่(ไข่)หรือแพะ เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับครอบครัวเด็กกำพร้า เมื่อเข้ารับฟังการอบรมจากวิทยกรเสร็จแล้ว จะมีการเปิดลงทะเบียนผู้สนใจประกอบอาชีพเลี้ยงไก่หรือแพะ ตามที่แต่ละคนสนใจและถนัด จากนั้น จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันในแต่ละชุมชน เพื่อลงพื้นที่สำรวจครอบครัวที่ต้องการทำปศุสัตว์ในโครงการ เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการอนุมัติเป็นรายครอบครัว และดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการต่อไป ขณะนี้ได้แจ้งไปยังกอ.รมน.จ.รน. แล้ว รอแจ้งวันเพื่อรับการอบรมและลงทะเบียนตามขั้นตอนต่อไป Read More »